Dyer Garazhi

Përshkrimi teknik

  • Panelli është i tipit të ashtuquajtur “sendvich panell”. Trashësia e Panellit është 42mm. Dendësia e mbushjes së panelit është me ISO standarde. Pesha e panelit 12.4 kg për m/2. Mbështjellja e panellit nga të dy anët me metal 0.5mm.
  • Ngjyra e panellit (powder quoted) është e pjekur në temperatureë 200 grad, me trashësi 85 mikrona, 4 here më rezistente se panelet tjera ne treg.
  • Mekanizmi i derës është i zinkuar. Dera është e pajisur edhe me siguresë shtesë që në rast mosmirëmbajtjes p.sh. disa vjeçare edhe në rast të këputjes së ndonjë kabllo (sajlle) dera ndalet në siguresën e  saj në maksimum 3cm, me çka shmanget dëmtimi i derës apo objekteve tjera.
  • Paneli është termoizulues ndaj nxehtësisë të ftoftit dhe ndaj zhurmës.
  • Reziztenca ndaj erës sipas standardit EN 12424 Klasa maks 4 (133  km/orë).
  • Izolimi i zërit sipas standardit EN 717-1 R=26dB
  • Izolimi termik sipas standardit EN12428 UD =1.95 Ë/(m²K)
  • Dera është e paisur me certifikata të prodhuesit evropian ku garantohet cilësia. Garancioni në panel 10 vite kurse garancioni në motor dhe aksesor 5 vite.
  • Mekanizmi FlexiForce (FF) i zinkuar.w